AANWIJZINGEN VOOR ZORGVERLENERS MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN MASKERS

• Vraag hun zorgverlener om advies over de persoon voor wie u zorgt die een masker draagt. Als ze geen masker kunnen dragen, vraag dan hun zorgverlener naar alternatieve manieren om het transmissierisico te verminderen • Zorg voor de juiste maat en pasvorm van het masker • Verwijder hun masker voordat ze gaan slapen, dutten, […]